Information från styrelse och pastorer!

Omställda gudstjänster, inte Inställda! 

Söndagarna framöver kommer vi inte att ha vanliga förmiddagsgudstjänster i Sonstorps Missionskyrka. Vi uppmuntrar alla att be, dela gemenskap och läsa Guds ord hemma. Var dock försiktiga med att bjuda hem varandra i någon större utsträckning, särskilt över generationsgränser, då vi vet att sådana typer av samlingar bidrar till att smittan förs vidare. 

 

Vi kommer också att ha kyrkan öppen under söndagarna, kl. 11-13. Välkommen du som vill sitta ner en stund, lyssna till lovsång och be. Det kommer att finnas pastorer och församlingsledare på plats. Omställningen av gudstjänsten de närmaste två veckorna görs inte för att vi överskrider den rekommenderade gränsen på 500 personer, utan för att ta ansvar för de gamla och sjuka som finns i vår gemenskap och som riskerar allvarligare sjukdom. 

 

Även under tisdagseftermiddagarna är du som vill välkommen till kyrkan för att, på liknande sätt som under söndagarna, ta tid för att be och samtala tillsammans. Någon av församlingens pastorer kommer finns på plats för detta mellan kl. 13-15. 

 

Om du har några förkylningssymptom ber vi dig vänligen men bestämt att stanna hemma. Församlingens pastorer finns att nå per telefon. 

 

Att vara församling innebär många saker, långt mycket mer än att enbart fira gudstjänst. I denna tid är det därför viktigt att församlingslivet som helhet inte hamnar på sparlåga, utan snarare att det tar sig andra former. Att inte mötas i vanlig gudstjänst handlar inte om att ge efter för rädsla och hopplöshet, utan om ett ansvarstagande som i förlängningen kan fördjupa församlingens andra mötesplatser. 

 

Glöm inte att under den här tiden fortsätta att ge till församlingens arbete, antingen via swish eller via bankgiro. Våra utgifter och ekonomiska åtaganden fortsätter som vanligt, så det är viktigt att inflödet av ekonomiska medel är stabilt även under denna period. Du kan ge via Swish 123 362 26 51, bankgiro 502-3148 och plusgiro 38 37 10-1.

 

Läget i Sverige kan förändras snabbt, och förhoppningen är att det ska återgå till ett mer normalt förhållande så snart som möjligt. Men eftersom det är svårt att göra sådana bedömningar i dagsläget, försöker vi hitta former för församlingens gudstjänster och mötesplatser som fungerar över en längre tidsperiod.

 

Guds välsignelse önskar pastorerna och styrelsen.

123 362 26 51 - Hällestad Friförsamling

123 112 11 51 - Ungdomsverksamhet

Märk med "gåva" eller "kollekt".

Pg 38 37 10-1 - Hällestad Friförsamling

Pg 71 94 81-4 - Ungdomsverksamhet

Märk med "gåva".

Bg - 502-3148 - Märk med "gåva"

vill du stötta oss ekonomiskt?

©2019 by Sonstorps Missionskyrka.