Vår tro

Vi är en kristen, protestantisk, evangelikal, karismatisk församling som stämmer in i de apostoliska och nicenska trosbekännelserna.

Vi tror att Jesus är vägen, sanningen och livet, och att det är i mötet med honom som vi kan förstå oss själva och vår omgivning.

Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av honom.

Vi tror att varje människa som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus är Herre, är räddad och tillhör Jesus.

Vi tror att kyrkan existerar utifrån det uppdrag som Jesus gav om att gå ut och förkunna Guds rike och göra alla folk till lärjungar, och utifrån budet att älska Gud och vår nästa.

Vi tror att det finns två sakrament, heliga handlingar, som vi är kallade att göra:

  • Dopet uttrycker en människas önskan och vilja att tillhöra Jesus och leva som kristen. Vi tror att det bygger på ett personligt ställningstagande och praktiserar därför endast troendedop, men vi har respekt för att man inom kyrkan ser olika på detta.

  • Nattvarden är en måltid som vi firar till minne av det Jesus gjorde på korset. Det är en måltid som uttrycker gemenskap med Jesus, varandra och allt Guds folk överallt i alla tider

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, genom människors ord i historien, och den slutliga auktoriteten för tro och liv.

Vi tror på att den helige Andes kraft och gåvor är avgörande för att kunna leva det kristna livet fullt ut, och vi strävar efter att vara en gemenskap fylld av Guds Ande.

Vi tror att det kristna livet sker i gemenskap med andra troende, så att man tillsammans kan förstå hur det ska levas och stötta varandra i detta