Tryggis

TRYGGIS ÄR ETT FRITIDSHEM MED KRISTEN PROFIL SOM VILL KOMPLETTERA SKOLAN, ERBJUDA BARNEN EN MENINGSFULL FRITID OCH STÖD I SIN UTVECKLING!

Vi finns i Sonstorps Missionskyrka, där vi har plats för 25 barn i åldrarna 6 – 12år. Vi har stora fina lokaler som är väl anpassade till verksamheten.
 
Den kristna profilen kommer till uttryck genom att vi till barnen vill förmedla värderingar som leder till ansvar för vår miljö och omsorg om allt levande. Konkret visar sig det genom att vi sjunger väl utvalda barnsånger, läser barnböcker med fina budskap och dramatiserar olika bibelberättelser. Vi tar även upp och samtalar om de kristna högtiderna.
 
Vi vill att det kristna kärleksbudskapet ska komma till uttryck i en fin gemenskap där tryggheten står som en av våra viktigaste målsättningar (därav namnet TRYGGIS).

Tryggis har verksamhet för sexåringar. De åker med Buss från Hällestad skola till Tryggis, därefter äter vi lunch tillsammans. För att komplettera skolan har vi ”Lek & Gymnastik” och ”Skog & Mark” en gång i veckan samt musik en gång varannan vecka.

 

Avgiften för omsorgen är inkomstbaserad enligt maxtaxans principer.

För dig som endast är i behov av omsorg under loven finns möjlighet till det. Plats kan dock ej garanteras förrän tidigast två veckor före lovets början. Avgiften för lovomsorgen betalas per dag.

För dig som är arbetslös och därför är i behov av lite mer oregelbunden omsorg erbjuder vi ”dag till dag omsorg”