Gudstjänst

Samlingen för alla med Gud i centrum.

På söndagar samlas vi över flera olika generationer, etniciteter, intressen och bakgrunder för att gemensamt fira gudstjänst. Gudstjänsten är den mest centrala samlingen för oss som kyrka. Varje söndag samlas vi för att be till den Gud vi tror på, för att sjunga och tillbe tillsammans samt lyssna till undervisning.

Välkommen du som redan har en tro eller du som kanske aldrig varit i en kyrka förut.

Alla är välkomna!