Gudstjänst

Samlingen för alla med Gud i centrum.

På söndagar samlas vi över flera olika generationer, etniciteter, intressen och bakgrunder för att gemensamt fira gudstjänst. Gudstjänsten är den mest centrala samlingen för oss som kyrka. Varje söndag samlas vi för att be till den Gud vi tror på, för att sjunga och tillbe tillsammans samt lyssna till undervisning.

Välkommen du som redan har en tro eller du som kanske aldrig varit i en kyrka förut.

Alla är välkomna!

123 362 26 51 - Hällestad Friförsamling

123 112 11 51 - Ungdomsverksamhet

Märk med "gåva" eller "kollekt".

Pg 38 37 10-1 - Hällestad Friförsamling

Pg 71 94 81-4 - Ungdomsverksamhet

Märk med "gåva".

Bg - 502-3148 - Märk med "gåva"

vill du stötta oss ekonomiskt?

©2019 by Sonstorps Missionskyrka.